11/13/2553

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ


สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา
เวลาเช้าควรข้าพเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
แด่พระเจ้าผู้เมตตา
ปรากฏเป็นสามนั้น คือพระเจ้าเดียวกัน
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ชาวสวรรค์ชาวโลกา
ชวนกันมาถวายพระเกียรติแด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียว
องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น
ควรมนุษย์จะบูชา
ผู้ทรงสภาพอยู่ ตลอดกาลเวลา
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
แม้บางครั้งความมืดบัง
ทำให้ตาคนบาปเรานี้ไม่อาจเห็นรัศมี
แต่พระองค์ยังเป็นอยู่
ไม่มีใครเทียบเทียมได้
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช ความรักความเมตตา
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
ราชกิจพระองค์สำแดงอำนาจในจักรวาล
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ผู้ทรงรักชาวโลกา
ปรากฏเป็นสามนั้น คือพระเจ้าเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น