11/13/2553

พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา


พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ แผ่นดินดีพื้นฟ้าแสนกว้างใหญ่
ทั้งสิงห์สาราสัตว์ทั่วพงไพร พระองค์ทรงรักใคร่อย่างเท่าเทียม
แม้มนุษย์นั้นเป็นสุดที่รัก เราประจักษ์ในแผนการอันยอดเยี่ยม
ส่งพระบุตรเสด็จมาจัดเตรียม มอบชีวิตเต็มเปี่ยมนิรันดร – D. De Haan

พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น