12/07/2553

เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เรามีเวลาสี่สัปดาห์ เพื่อเตรียมตัวเตรียมจิตใจไว้รับเสด็จองค์พระมหาไถ่ ความจริงแล้วพระคริสตเจ้ามิได้เสด็จมาเฉพาะในวันคริสตมาสเท่านั้น แต่พระองค์เสด็จมาหาเราทุกวัน ทุกเวลา ทุกโอกาส เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับรู้เท่านั้น ถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะรู้ว่า พระองค์เสด็จมาหาเราเสมอ ๆ ทางพระวาจา ทางพิธีกรรม โดยเฉพาะบูชามิสซาขอบพระคุณ ทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ทางบุคคลทั้งหลายที่เราได้พบปะในชีวิตประจำวัน ฯลฯ เราจะต้องเตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์เสมอ
การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อาจมองได้ 2 ความหมาย
1. โลกจะต้องมีวันสิ้นสุดนั่นคือ “วันสิ้นโลก”
พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นในฐานะพระตุลาการพิพากษามนุษยชาติ วันนั้นเป็นวันไหนเมื่อไรเราไม่ทราบ พระเยซูคริสตเจ้าบอกกับเราว่า “มีแต่พระบิดาผู้เดียวเท่านั้นทรงทราบ” เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวและจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ
2. การสิ้นชีวิตของมนุษย์แต่ละคน
ฟก็เป็นวันที่พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาด้วยและใครจะสิ้นใจเมื่อไรอย่างไรเราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกัน พระวาจาของพระเจ้าเตือนให้เราดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าตรัสว่า “พวกท่านจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะพวกท่านไม่รู้วันเวลา”
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า จึงไม่ใช่เทศกาลเตรียมสมโภชการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าเป็นครั้งที่ 2 ด้วย การเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสตเจ้า จะไม่ใช่การบังเกิดมาทารกน้อยนอนในรางหญ้าอีกต่อไป แต่พระองค์จะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษามนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลเตรียมการฉลองรื่นเริงในวันคริสต์มาสเท่านั้น แต่ตรงข้าม ต้องเป็นเทศกาลที่เราต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้น เปิดบัญชีชีวิตขึ้นอ่านทบทวน ถ้าพบว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นก็ทำต่อไป และขอพลังจากพระเป็นเจ้าให้เราพัฒนาความเชื่อ ความศรัทธา ของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นอยู่เสมอ ถ้าพบความบกพร่อง เราต้องเปิดใจรับความจริงและแก้ไข ลำพังตัวเราเองคงทำอะไรไม่ได้ เราจึงต้องขอพลังจากพระเป็นเจ้าอีกเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น