2/22/2554

Worthy is the Lamb

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2554 22:45

  อยากร้องไห้ที่สุด

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2554 22:48

  สู้ต่อไปนะคะทุกคน
  พระเจ้าให้เราขนาดนี้
  เราอย่าท้อชีวินะคะ

  ตอบลบ