11/24/2554

ประวัติวันขอบคุณพระเจ้า

ประวัติวันขอบคุณพระเจ้า
ในยุคเริ่มแรก ถือว่าวันขอบคุณเป็นวันสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยว และเข้าสู่การพักผ่อน ก็สมควรจัดงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้า
ในปี ค.ศ. 1620 ชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่ม Separatists (เซพพาเรทติสท์) ได้เดินทางออกจากเมืองพลีเม้าธ์ ประเทศอังกฤษ ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคมาขึ้นฝั่งในดินแดนใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1620 สถานที่ที่ผู้บุกเบิก หรือ พิวกริม ในรัฐแมสสาซูเสท
แรกเริ่มชาวอังกฤษกลุ่มนี้มาตั้งถิ่นฐานในอเมริกา พวกเขาเจอกับอากาศที่หนาวจัด ตกอยู่ในความยากลำบาก ต้องล้มป่วยลงและเสียชีวิตเนื่องจากความหนาวเย็น ชนเผ่าอินเดียนแดงแวมพานอค ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือชาวอังกฤษกลุ่มนี้ชาวอินเดียแดง สอนพวกเขาให้รู้จักการเก็บออม ถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร และช่วยพวกเขาเก็บเกียวผลด้วย มันเริ่มจาการที่คนผิวขาวแสดงความขอบคุณกับชาวพื้นเมือง และก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อๆมา
ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.1621 ชาวอังกฤษกลุ่มนี้ได้เชิญชาวเผ่าอินเดียนแดงมาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยชีวิตในดินแดนแห่งใหม่นี้ การเลี้ยงฉลองครั้งแรกๆได้มีการรับประทานขนมพาย ไก่งวง
การฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่เป็นทางกานี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1621 จนถึงปี ค.ศ.1863 เมื่อรัฐบาลได้ประกาศให้มีการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.1863 และก็มีการฉลองติดต่อกันในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสถาปนารัฐ และให้เป็นวันหยุดประจำปี ทุกวันนี้ชาวอเมริกันจึงถือเอาวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันขอบคุณพระเจ้า" ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
ในวันนี้พวกคริสเตียนจะทำพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า สำหรับผลิตผลที่พระเจ้าอวยพร และสำหรับเสรีภาพที่ได้รับ จะมีการร้องเพลงโมทนาพระคุณ อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพิธีนี้ส่วนมากจะทำกันในเวลาเช้า หลังจากนั้นในครอบครัวก็รับประทานอาหารร่วมกัน อาจจะเป็นมื้อกลางวันหรือเย็น ใช้บ้านญาติคนใดคนหนึ่ง เป็นที่รวมสมาชิกในครอบครัว อาหารพิเศษของวันนี้ก็จะมีไก่งวง วันอาทิตย์ถัดมาก็จะนำเอาผลผลิตของตน มาถวายต่อพระเจ้าที่คริสตจักร เสร็จพิธีนมัสการแล้ว ก็จะนำเอาของเหล่านี้ไปแจกให้คนยากจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น