9/20/2555

อิสยาห์ 25:4

เพราะ พระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคน ยากจน ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสน เมื่อเขาทุกข์ใจทรงเป็นที่กำบังจากพายุ และเป็นร่มกันความร้อน เพราะลมของผู้ที่ทารุณก็เหมือนพายุพัดกำแพง
อิสยาห์ 25:4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น