1/10/2557

ความรักมั่นคง (+เพลย์ลิสต์)

ความรักมั่นคง
ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
พระเมคตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอ
ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ ซาบซึ้งทุกๆวันใหม่
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก

พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น