1/10/2557

“ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”

6  มกราคม  2014

เรื่อง   เชิญชวนประกวดบทความ หัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”
ถึง  เด็กๆ ทุกคน

     เนื่องด้วยทางคริสตจักรอัครทูตกรุงเทพ อยากเชิญชวนเด็กๆน้องๆทุกคน มาร่วมเขียนบทความประกวด เนื่องในเดือนต้นปีศักราชใหม่  ในหัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้” เพื่อน้องๆจะได้แสดงความสมารถในการเขียนบทความและเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของน้องๆ ประสบการณ์ความรักในรั้วของคริสตจักร และความรักจริงจากพระเจ้าที่น้องๆสัมผัสได้  โดยผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลมี  รางวัลที่1    และรองอันดับ1  (ของรางวัลจะจัดโชว์ไว้ที่ห้องรวีฯ) ประกาศรางวัลในเดือนแห่งความรัก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014
    กติกา  เขียนบทความลงบนกระดาษ A4  โดยมีหัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”  เขียนจากดินสอหรือปากกาสีน้ำเงิน  ความยาวตั้งแต่ 10บรรทัดขึ้นไป โดยส่งบทความเข้าประกวด ได้ที่ ห้องรวีฯ  และครูที่เกี่ยวข้องได้ทุกวัน หมดเขตส่งบทความเข้าประกวด ใน วันที่ 25 มกราคม  2014 เวลา 18.00 น. แจ้งให้ทุกคนทราบ


โดยความรักในพระคริสต์
คริสตจักรอัครทูตกรุงเทพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น