1/10/2557

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา 
มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา  
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน  
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า 
"ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  
พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช"

[อิสยาห์, 9, 6]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น