วันสำคัญของคริสตชน

วันสำคัญของคริสตชน
วันอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ - วันสะบาโต (Sabbath) - วันบริสุทธิ์ หยุดเพื่อพักผ่อนและร่วมนมัสการที่โบสถ์ แต่เดิมตามหลักของชาวยิวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่ตะวันตกดินของวันศุกร์ ถึงก่อนตะวันตกดินของวันเสาร์
21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน - วันอีสเตอร์ (Easter) และวันสมโภชปัสคา - สมโภชการคืนพระชนม์ของพระเยซู และตรงกับการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำชาวยิวออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ ในวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวง วันใดวันหนึ่ง ระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส - วันสมโภชพระคริสตสมภพ (การประสูติของพระเยซู)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น